Onderweg met Jongerenpartij JO

 

Laatste nieuws

Wethouders kandidaat JO 

Stan van der Heijden (JO)

Mijn naam is Stan van der Heijden, ik ben in 1969 in Drunen geboren. Al in 1971 verhuisd naar Best waar ik opgroeide in Naastenbest. Velen uit Best zullen me nog kennen uit de tijd dat ik werkzaam was bij Café Manus. Met mijn vrouw Kim en jonge zoontjes Ravi en Ziggy woon ik inmiddels in ’s-Hertogenbosch. Onze naaste familie woont in Best en we hebben er veel vrienden, dus zijn we altijd bij Best betrokken gebleven. Bij Jongerenpartij JO ben ik sinds begin jaren ’90 actief. Ook vanuit Den Bosch was ik steeds verkiesbaar voor de raad, zij het als lijstduwer.

 

In 2004 ben ik werk gaan combineren met een studie Sociale Geografie. Ik rondde de Bachelor af aan de Universiteit Utrecht en de Masteropleiding aan de Universiteit van Amsterdam.  

Na die studie ben ik gaan werken als redacteur. Aanvankelijk als freelancer, op dit moment ben ik Social media redacteur bij de Belastingdienst in Utrecht. Daar droeg ik - vanaf het prille begin tijdens de pilot in Eindhoven - bij aan de ontwikkeling van de Belastingdienst en de Douane tot koplopers op het gebied van social media bij de overheid. Vrije tijd? Die besteed ik graag aan muziek, reizen, mountainbike, museumbezoek en (pub)quizzen.

 

Het liefst zie ik zo min mogelijk afstand tussen Bestenaren en de gemeentepolitiek. Goede communicatie heeft daarbij hoge prioriteit. Draagvlak ontstaat door beleidskeuzes en de gevolgen daarvan goed uit te leggen. En andersom: door te luisteren naar signalen van inwoners en hen in een vroeg stadium bij relevante ontwikkelingen te betrekken. Er zijn op dit vlak al goede initiatieven genomen. Graag ga ik verder op die ingeslagen weg.

Portefeuille

  • Economie en Arbeidsmarkt

  • Sociale Werkvoorziening

  • Participatie, Werk en Inkomen

  • Bewonersparticipatie/Integrale wijkontwikkeling

  • Kunst

  • Dienstverlening (inclusief Informatievoorziening en Automatisering)

  • Vermindering regeldruk

  • Toerisme en Recreatie

Teuntje en vuilnis 

Bekijk hier het verslag op omroepbrabant 

Contact met JO

2018 Rob Snellen, Contact details rfcsnellen@icloud.com or 0628446727